Temaauktion: Kvinnliga Konstnärer & Formgivare

Temaauktion 4 – 15 oktober

 


 

Genom århundradena har kvinnor varit involverade i konstnärligt arbete. De har agerat som skapare och innovatörer av nya former av konstnärligt uttryck, samt som beskyddare, samlare, inspirationskällor och betydande bidragsgivare som konsthistoriker och kritiker. Tyvärr har kvinnor genom konsthistorien ofta setts som objekt snarare än den kreativa kraften bakom verken. Trots detta har kvinnor alltid funnits som konstnärer och visat upp sin konst i samhällen som domineras av män. Även när det gäller de tidigaste kända konstverken, som Venus från Willendorf från 25000 f.Kr. och andra små stenarbeten, är det osäkert om dessa skapades av kvinnor eller män. Men från och med 1900-talet började saker och ting  förändras inte bara för kvinnliga konstnärer, utan även för kvinnor i allmänhet i både den privata och offentliga sfären. En ny kvinnorörelse, med tonvikt på jämställdhet, förändrade den traditionellt manligt dominerade sociala strukturen över hela världen.

 

Med Kolonns temaauktion Kvinnliga Konstnärer och Formgivare vill vi lyfta fram kvinnor inom konsten och uppmärksamma det kvinnliga skapandet. I auktionens samling med 74 utrop ryms en stor variation. En av höjdpunkterna i auktionen är en fantastisk oljemålning av Esther Kjerner, ett blomsterstilleben i vibrerande färger. Ingegerd Silows rölakan matta ”Örbyhus” i blått. I auktionen presenteras en rad verk från spännande konstnärer och formgivare; särskilt utmärkande är den sittande kvinnan av Cecilia Sikström, Judith Johanssons rölakan matta ”Tjärmark”, Signe Persson-Melin finns representerad med band annat en teservis, den underbara skulpturen ”Solbaderskor” av Ester Eppens, tre skålar av stengods, unikat formgivna av Sylvia Leuchovius för Rörstrand, värt att nämnas är en Tyra Lundgren fågel bland mycket annat. Varmt välkomna!

 

 

Vår visning är öppen vardagar kl 13-17 och lördagar kl 11-15.

Till slutpriser