Skulptur VT 22

Auktion 30 mars – 10 april

 

Ordet Skulptur kommer från latinets verb sculpere som betyder ”att hugga ut/skulptera”. När man hör ordet skulptur så tänker många nog på ett tredimensionellt föremål som har ett estetiskt syfte. Det behöver inte tjäna något annat ändamål än att vara nåbar för det subjektiva ögat. Dock finns det många skulpturer som vill något mycket mer än så. De vill väcka starka känslor, kanske få en att filosofera över större frågor och verka provocerande.


Vad är en skulptur för dig?

Traditionellt har skulpturen varit starkt förknippad med material som sten och metall utan samspel med andra medier. Idag är det däremot många verk som tar hjälp av exempelvis ljussättning och ljud för att nå fram till betraktaren. Det dem har gemensamt står dock kvar inom de flesta skolorna : det handlar om en tredimensionell kropp som har en vikt och en materiell volym.

I takt med att den digitala världen bryter igenom skärmen och blir tredimensionell genom bland annat Virtual Reality så kan vi nog komma att se en förändring av skulpturen som konstform och begrepp.

Ett av föremålen på temaauktionen är Rikslejonet av Gunnar Cyrén. Utropsnummer 2128428.

 

 

Vår temaauktion Skulptur är något mindre än våra vanliga temaauktioner, mycket på grund av att begreppet har just en större begränsning än vad många andra av våra auktioner brukar ha.

Trots detta så innehåller den ett spektrum som sträcker sig formmässigt från den helleniska tiden 190 f.Kr i form av en samtida avbildning efter ”Nike från Samothrake” till allas vår Lisa Larsons bronsskulptur ”Tummelisa”. Det material som framstår starkast är främst brons, men det finns även föremål av både glas, keramik och trä att hitta på auktionen.

Välkommen att botanisera bland de närmare 40 utropen med skulpturer som nu ligger ute till auktion.

 

Till slutpriser Öppettider