Samisk konst och konsthantverk

Temaauktion 16 – 27 augusti

 

Samisk slöjdkonst – Duodji – upphör aldrig att fascinera med sitt helt tidlösa formspråk hämtat från naturen och inte minst den samiska mytologins dyrkan av förfäder, djur och natur. Naturen själv har också i alla tider bidragit med de material som används vilka oftast är trä, rot, skinn och renhorn där det sistnämnda på temat representeras i Lars Piraks helt underbara saltripa – närapå organisk till sin form. Att många knivar hör till temat är heller ingen slump eftersom kniven var ett av samernas viktigaste redskap. I senare tid har olika sameslöjdare utvecklat knivarna från bruksföremål till verkliga konstföremål. Det mesta av sameslöjden har för övrigt sitt ursprung i de få men nödvändiga ting som samerna behövde och kunde medföra under sin nomadtillvaro. Vårt ytterst varierade tema bjuder även på en mycket sällsynt 1700-tals Bibel på det samiska språket samt på säregen samtidskonst skapad av dagens samekonstnärer.

Konst av Lars Pirak

Utrop 2977785. Lars Pirak, Renar på språng

 

Till slutpriser