Kolonn drar blankt; temaauktion blankvapen

Auktionen avslutades 19 februari

Till slutpriser

 

Redan långt bort i historiens gryning användes vapen till försvar mot djur och fientliga stammar. Att äga ett vapen blev med tiden även statusfyllt vilket medfört att de flesta utformats på ett lika estetiskt som användbart sätt.

När det gäller blankvapen det vill säga ett vapen som är avsett för att sticka, skära eller hugga blev de i regel till mycket dekorativa skapelser trots eller kanske tack vare sitt egentliga syfte.

Kolonns tema bjuder nu på vackert blankvapenhantverk med allt från stålklingor smidda på 1600-talets Wira bruk till en stickert från Ukrainska flottan.

Till alla skönt utformade sablar, värjor och bajonetter erbjuds även fantasifullt utformade uniformsmössor och en mycket dekorativ rustning som sätter fantasin lite extra i rörelse.