Jakt & Friluftsliv

Temaauktion 27 september – 8 oktober

 


 

Precis som jakten har friluftslivet en historia som sträcker sig tillbaka till urminnes tider. Under 1200-1300-talet började jakten för första gången kopplas till markägande. När få människor bodde i städer var jakten ett sätt att skaffa mat, kläder och inkomst. Med tiden fick kungahuset ensamrätt att jaga vissa större djur, vilket gjorde att vanligt folk fick fokusera på att jaga småvilt. Eldvapen introducerades redan på 1500-talet, men de var endast tillgängliga för adeln. Det var många konflikter om jakträttigheter mellan adeln och bönderna ägande mark under de följande hundra åren. År 1789 var ett viktigt år för jakten, då även vanligt folk fick rätt att jaga på sin egen mark.

Rätten att njuta av friluftslivet har inte alltid varit självklar. Tidigare var det främst överklassen som hade tillgång till skog och mark för olika aktiviteter. Med tiden väcktes intresset för friluftslivet också hos bredare massor. Redan år 1892 grundades Friluftsfrämjandet under namnet ”Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige”. I takt med att samhället industrialiserades och arbeten blev alltmer monotona påverkades folkhälsan negativt. Friluftsfrämjandets mål var att få människor att motionera mer genom att vistas ute i naturen. Idag är utomhusaktiviteter en naturlig del av våra liv. Vårt behov av rörelse driver oss att välja att vandra, fiska, åka skidor, jaga eller på annat sätt utnyttja naturen.

 

Auktionshuset Kolonn presenterar temaauktionen: Jakt och Friluftsliv! Välkomna att utforska 125 objekt från jakten och friluftslivets värld. Här hittar ni utrustning och tillbehör för jakten, som knivar, kikarsikten, kikare, luftgevär, vildväska och mycket mer. Inom friluftslivet finns jackor, byxor, stövlar, ryggsäckar och mycket annat. Auktionen innehåller även flera jakttroféer och skinn. Varmt välkomna till Kolonn!

 

Vår visning är öppen vardagar kl 13-17 och lördagar kl 11-15.

Till slutpriser

Ett urval av auktionen