2022-01-01

Vänföretag till Stockholms Stadsmission 2022

Vi är fortsatt vänföretag till Stockholms Stadsmission 2022.

Varje dag gör Stockholms Stadsmission skillnad för människor som lever i
utsatthet i staden. Vårt stöd bidrar till akuta insatser såsom mat
och kläder och till att människor får känna gemenskap och får kraft
och motivation att förändra sina liv. Tillsammans gör vi Stockholm
till ett mänskligare samhälle för alla.

De föremål vi av någon anledning inte kan sälja eller som inte hämtas ut skänker vi vidare till Stockholms Stadsmission Second Hand verksamhet.

Stadsmissionen.se >