2020-11-03

Vad händer efter en avslutad auktion? När får jag mina pengar?