2021-03-17

Axel Norbecks samling av Kalle Anka & CO

Auktion 17 mars till 30-31 mars 


Uttalande efter avslutad auktion 2021-04-01

 

Vi är väldigt nöjda med resultatet på över 1.1 miljon av Axel Norbecks samling som klubbades 30-31 mars.

Det var fantastiskt spännande att få uppdraget att sälja denna samling” säger Charlotte Elmér, VD på Kolonn. ”Vi anade att det skulle vara ett stort intresse för samlingen, men blev glatt överraskade när vi såg att den till slut klubbades för över miljonen. Att pengarna sedan går till Barncancerfondens arbete gör oss naturligtvis ännu stoltare över att vi uppnått ett så bra resultat” avslutar Charlotte.

Uttalande från Barncancerfonden:

Det är väldigt glädjande att auktionen inbringat så mycket pengar, det är pengar som gör skillnad i kampen mot barncancer. Att testamentera till Barncancerfonden är en otroligt omtänksam och generös form av gåva och vi känner en stor tacksamhet till familjen Norbeck som valt att efterlämna denna kulturskatt till oss”, säger Jessica König, Ansvarig för testamentsgåvor på Barncancerfonden.

 


 

Säljes till förmån för Barncancerfonden

 

Kalle Anka & Co är Sveriges äldsta serietidning som fortfarande ges ut. I över 70 år har vi kunnat följa med Kalle på hans upptåg tillsammans med Farbror Joakim, Alexander Lukas, Kajsa Anka, Oppfinnar Jocke och Knattarna.

Första numret av Kalle Anka gavs ut 1948. Då ansågs det att serier hade ett dåligt inflytande över barn och fördärvade barns läsning. För att skänka en legitimitet till serierna så anlitade Richters Förlag pedagogen, läraren och översättaren Axel Norbeck att översätta Kalle Anka & Co.

 

 

 

Axel Norbeck föddes 1891 i Norrhult, Småland. Han kom från en lantbrukarfamilj men utbildade sig istället till lärare vid Folkskoleseminariet i Växjö. Han levde och verkade sedan i Göteborg som lärare och chef för skolbiblioteken. Det är framförallt för utvecklandet av Göteborgs skolbibliotek som han blev mest erkänd. Skolbiblioteken var ordentligt eftersatta under 1900-talets första kvartal och man ansåg att biblioteken inte var en plats för barn.
Axel Norbeck insåg vikten av att tidigt få barn att läsa på sina egna villkor vilket skulle hjälpa dem att bli egna individer. ”Bibliotek skapar självständighet” var en av hans paroller. 


”Det är en gammal erfarenhet, att det bästa sättet att motarbeta spridningen och läsningen av dålig eller värdelös litteratur bland barn och ungdom är att bereda de unga tillfälle till god läsning.” Axel Norbeck

Uppbyggandet av skolbiblioteken blev hans livsuppgift och bara i Göteborg införde han 28 stycken. 1935 gav han ut boken ”Skolbiblioteket och undervisningen” som kom att användas som kurs lärobok för andra lärosäten både i Sverige och utomlands. Han gav även ut boken ”Modern Svensk Skönlitteratur” som användes i skolornas litteraturundervisning. Norbecks passion för barns läsning gjorde att han även översatte och redigerade sagosamlingar av bland annat HC Andersen och Bröderna Grimm.

Att Axel Norbeck skulle översätta Kalle Anka & Co var först ingen självklarhet. Misstron kring serier var utbredd på denna tid.  Olle Holmberg, litteraturprofessor i Lund, skrev i Dagens Nyheter (22/11 1952) ”producenter av Fantomen, Stålmannen och Kalle borde sitta i fängelse”. Axel Norbeck fann liknelser med de sagor som han tidigare översatt och han lät sig övertalas av Richters förlag. Norbeck översatte inte bara serierna utan fick stor konstnärlig frihet att redigera och bearbeta texterna. Till skillnad från sina samtida kollegor så tyckte han att Kalle Anka höll hög konstnärlig och litterär kvalitet.


"I seriehäftena Kalle Anka & Co av den amerikanske konstnären Walt Disney finns ingenting rått, fult eller fördummande. Där framträder istället en stilla och fin humor med en underton av hjärtats godhet”. Axel Norbeck

Med grunden i sina värderingar om barns lärande översatte han Kalle Anka på ett enkelt och tydligt sätt. Barn skulle bli intresserade att läsa men samtidigt skulle texterna vara lärorika och korrekta. Norbeck trivdes så bra med Kalle Ankas sällskap att han fortsatte att översätta serien fram till nummer 15 1957.

 

Axel Norbecks insatser inom folkbildning och översättning kommer för alltid att bestå. Hans verk lever kvar än i dag när nya ankist läsare får hem Kalle Anka & Co i brevlådan.
Det var ju trots allt Norbeck som döpte de folkkära Disneyfigurerna på svenska. Gladstone Gander blev Alexander Lukas, Daisy Duck blev Kajsa Anka, Gyro Gearloose döptes till Oppfinnar-Jocke, Scrooge McDuck blev Joakim von Anka och The Junior Woodchucks, Kalles brorsöner döptes till Knatte, Fnatte och Tjatte. De två små ettriga jordekorrna Chip n’Dale döptes till Piff och Puff, ett namn som myntades av dottern Margareta.

Auktionshuset Kolonn är stolta över att ha fått förtroende att sälja Axel Norbecks samling av Kalle Anka tidningar, en litteraturskatt.

Genom testamente har Barncancerfonden ärvt samlingen av Axel Norbecks dotter Margareta Norbeck. Alla föremål säljs till förmån för Barncancerfondens arbete.