Vi har klimatkompenserat

– gör det du också !

klimat

Genom organisationen SmartKlimat har vi planterat 100 träd i Tanzania och på så sätt neutraliserat en liten del av Co2-utsläppen i världen.

Vi anser att varje hjälpande hand för miljön har betydelse.

I år, då vi fyller 10 år som företag. kommer vi att satsa mer på miljön, återvinning och återanvändning än tidigare.

Majoriteten av det gods som vi inte kan försälja vid exempelvis inlämning av hela hem och dödsbon skänks redan bort till välgörenhet. Det är en väldigt liten andel som faktiskt kasseras. Vi försöker även källsortera fullt ut, men vi vill bli bättre.

www.smartklimat.org